Toruńska Agenda Kulturalna

16 lipca 2018, 13:21, Toruńska Agenda Kulturalna

Akredytacje prasowe na IX Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

Zachęcamy do składania wniosków o akredytację prasową na Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, który odbędzie się w dniach 19 - 21 lipca 2018 roku. Wypełnione formularze prosimy wysyłać do dnia 18.07.2018 r. na adres p.draheim@tak.torun.pl

Formularz akredytacyjny znajduje się w załącznikach poniżej.

 

Regulamin przyznawania akredytacji prasowej na Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

 

1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku.

2. Dokładnie wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: p.draheim@tak.torun.pl do dnia 18.07.2018 r. z dopiskiem "AKREDYTACJA"

3. Organizator przesyła potwierdzenie drogą emaliową do 19.07.2018 r.

4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w dniu wydarzeń, maksymalnie na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzeń do punktów informacyjnych przy wejściu na Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w CKK Jordanki (al. Solidarności 1–3).

5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i imienne.

6. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji.

7. Akredytacja zostanie przyznana na czas trwania wydarzenia, tj. 19 – 21.07.2018 r. i upoważnia do wstępu na spektakl otwarcia, Przegląd Konkursowy, recital Izabeli Szafrańskiej oraz Koncert Galowy.

8. Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „MEDIA”.

9. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.

10. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów z artystami ustalone przez Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu obu wydarzeń. 

12. Administratorem danych osobowych jest Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu przy ul. Pod Krzywą Wieżą 1 (87-100), adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 13/1, 87-100 Toruń, natomiast osobą uprawnioną przez Toruńską Agendę Kulturalną do kontaktów w sprawie stosowania RODO (Inspektor Ochrony Danych) jest Pani Ewa Jurkowska-Brzoska, adres e-mail: e.jurkowska-brzoska@tak.torun.pl

13. Zebrane w formularzu dane osobowe przetwarzane są, za zgodą osoby składajacej formularz, przez Toruńską Agendę Kulturalną w celu przydzielenia akredytacji na Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej oraz informowania o wydarzeniu.

14. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia dziennikarzom akredytacji, tj. począwszy od wysłania wniosku akredytacyjnego przez dziennikarza, a skończywszy na okresie do dwóch tygodni po skończeniu Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej.

15. Mają państwo prawo wniesienia skargi do GIODO po uznaniu, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

16. Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie zgody na przetważanie danych w procesie akredytacyjnym wiąże się jednak z cofnięciem Akredytacji Dziennikarskiej.

  

Wysłanie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb procedury akredytacyjnej Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania akredytacji.

 

Zasady publikacji materiałów

 

"Jesus Christ Superstar"

W ramach imprezy otwarcia - musicalu "Jesus Christ Superstar" możliwe będzie rejestrowanie materiałów audio-wizualnych i fotograficznych jedynie przez pierwsze trzy utwory musicalu, a maksymalna długość materiałów reporterskich nie powinna przekraczać 3 minut.

Koncert Galowy, Przegląd Konkursowy, Recital Izabeli Szafrańskiej

W ramach tych imprez możliwe jest rejestrowanie materiałów reporterskich bez szczególnych ograniczeń.

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń
tel. +48 662 072 661 ⋅ http://www.tak.torun.pl/

Załączniki

pdf, rozmiar: 216 KB
pobierz plik
docx, rozmiar: 31 KB
pobierz plik