Toruńska Agenda Kulturalna

20 lutego 2018, 11:49, Toruńska Agenda Kulturalna

Akredytacje prasowe - Festiwal Wspomnień i Shakin' Stevens w Toruniu

Zachęcamy do składania wniosków o akredytację prasową na dwa muzyczne wydarzenia, które odbędą się 16 i 17 marca – Drugi Festiwal Wspomnień oraz koncert Shakin' Stevens: Echoes Of Our Times. Wypełnione formularze prosimy wysyłać do dnia 12.03.2018 r. na adres p.draheim@tak.torun.pl

Formularz akredytacyjny znajduje się w załącznikach poniżej.

 

 

Regulamin przyznawania akredytacji prasowej na Drugi Festiwal Wspomnień i koncert Shakin’ Stevens: Echoes Of Our Times

 

1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku.

2. Dokładnie wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: p.draheim@tak.torun.pl do dnia 12.03.2018 r. z dopiskiem"AKREDYTACJA"

3. Organizator przesyła potwierdzenie drogą emaliową do 13.03.2018 r.

4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się do biura Toruńskiej Agendy Kulturalnej do dnia 15.03.2018 r. lub w dniu wydarzeń, na pół godziny przed wydarzeniami, do punktów informacyjnych przy wejściu – na Drugi Festiwal Wspomnień w CKK Jordanki (al. Solidarności 1–3), a na koncert Shakin’ Stevens: Echoes Of Our Times w Arenie Toruń (ul. Generała Józefa Bema 73-89).

5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i imienne.

6. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji.

7. Akredytacja zostanie przyznana na czas trwania obu wydarzeń, tj. 16 – 17 marca 2018 r. i upoważnia do wstępu zarówno na Drugi Festiwal Wspomnień, jak i koncert Shakin’ Stevens: Echoes Of Our Times.

8. Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „MEDIA”.

9. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.

10. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów z artystami ustalone przez Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu obu wydarzeń. 

 

Wysłanie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb procedury akredytacyjnej Drugiego Festiwalu Wspomnień i koncertu Shakin' Stevens: Echoes Of Our Times. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania akredytacji.

 

 

Zasady publikacji materiałów

 

Wszelkie dalsze informacje na temat zasad publikacji materiałów fotograficznych, wywiadów, wideo relacji, itp. będą na bieżąco aktualizowane.

Koncert Shakin’ Stevens: Echoes Of Our Times

Na szczególną prośbę artysty prosimy, aby we wszelkich materiałach dziennikarskich unikać odniesień do jego przeszłości i odwoływać się jedynie do bieżących dokonań. Odsyłamy do udostępnionych w biurze prasowym materiałów i biogramu artysty.

Oficjalny biogram artysty i udostępnione materiały pod poniższym linkiem:

http://media.tak.torun.pl/pr/383489/shakin-stevens-oficjalna-biografia

 

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń
tel. +48 662 072 661 ⋅ http://www.tak.torun.pl/

Załączniki

docx, rozmiar: 30 KB
pobierz plik
pdf, rozmiar: 157 KB
pobierz plik